Subsidie voor kunstenaars en projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het financieel ondersteunen van projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst. Festivals zijn uitgesloten.

Toepassing

Subsidie voor kunstenaars in verschillende diciplines (van musici tot beeldend kunstenaars) en aan verschillende initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Het fonds verstrekt subsidie aan een viertal deelgebieden, te weten cultuur (beeldende kunst), artistiek (muziek, theater, dans), wetenschap en charitas waarbij getracht wordt om tenminste 45% van de uitgaven aan het deelgebied cultuur toe te wijzen aangezien de bezieling van de naamgever van het fonds hier naar uitging.

Voorwaarden

Het dient te gaan om kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst.

Restricties

Festivals zijn uitgesloten.

Subsidiebedragen

Variërend tussen 1.000 en 5.000 euro voor bijzondere projecten aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij. 
Bedragen boven € 25.000 worden uitgegeven aan instellingen waar het fonds een langere relatie mee aangaat. Hierbij neemt het Fonds het initiatief.

Aanvragen

De aanvraag dient per mail in pdf te worden aangeleverd via info@stichtingniemeijer.nl met als onderwerp “Aanvraag”.

Aanvragen door personen

 • Motivatie achter de studie danwel (wetenschappelijke) activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
 • Beschrijving van de activiteit
 • Curriculum Vitae
 • Begroting inkomsten en uitgaven
 • In originele getekende (en) aanbevelingsbrieven van docenten
 • Perspublicaties
 • Bewijs van inschrijving instelling
 • Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan

Aanvragen door stichtingen

 • Motivatiebrief
 • Beschrijving van de activiteit
 • Begroting inkomsten en uitgaven
 • Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan
 • Indien van toepassing: getekende aanbevelingsbrieven
 • Perspublicaties
 • Uittreksel K.v.K.
 • Statuten
 • Meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag
 • Bewijs dat de aanvrager een ANBI is

Let op
Aanvragen die niet correct zijn, of onvolledig zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Relevante links