Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft betrekking op langlopende projecten van drie tot vijf jaar, waarbij de jaarlijkse subsidie ca. 75.000 euro bedraagt.

Toepassing

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van langlopende projecten (maximaal vijf jaar) met een landelijke uitstraling op onderstaande gebieden.

Natuur en milieu

 • Natuurbescherming op de Noordzee,
 • Natuurbescherming op de Caribische Zee,
 • Bescherming van natuur en landschap in Nederland

Medische wetenschap

 • Oncologie, dementie

Democratie en rechtsstaat

 • Nederland: burgerschap bij jongeren,
 • Europa: Europese waarden onderhouden,
 • Mondiaal: herstel van gemeenschappen in postconflictgebieden

Kunst en cultuur

 • Podiumkunsten: een rijk cultureel leven,
 • Beeldende kunst: vakmanschap

Voorwaarden

 • Je project moet betrekking hebben op natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstraat of kunst en cultuur (zie boven voor een uitgebreidere specificatie)
 • Je project heeft een landelijke uitstraling (focus op Nederland, internationale blik)
 • Je hebt een langlopend project (drie tot vijf jaar)
 • Je project wordt gefinancierd door meerdere partijen
 • Nadruk op verdiepen en verspreiden van kennis en aandacht voor ondernemerschap/leiderschap
 • Je project is concreet en meetbaar
 • Je project zal leiden tot een vliegwieleffect
 • Je project is educatief, duurzaam en onderscheidend

Subsidie

De subsidie bedraagt jaarlijks ca. 75.000 euro
De begroting van het project bedraagt ca. 1.000.000.

Aanvragen

Let op
Dit fonds kent een afwijkende aanvraagprocedure.
Je kunt niet direct een complete subsidieaanvraag voor het project indienen, maar moet eerst je via een formulier je project onder de aandacht brengen.
Het Fonds zal dan beoordelen of het over gaat tot een verdere verkenning van je project. 

Zie link onder om je project onder de aandacht te brengen bij het fonds.