Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten op het gebied van Europese waarden, mensenrechten, (gender)gelijkheid, burgerparticipatie en geweldslachtoffers

Subsidie voor projecten van maatschappelijke organisaties en overheden gericht op het bevorderen van Europese rechten en waarden. Er is subsidie mogelijk voor projecten op het gebied van Europese waarden, gelijkheid, mensenrechten, gendergelijkheid, burgerparticipatie en de ondersteuning van slachtoffers van geweld. Interessant is dat het daarbij kan gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstaande call.

Jaarbudget:
€ 180.272.222
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het CERV-programma heeft als doel de rechten en waarden van de Europese Unie, zoals vastgelegd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten, te beschermen en te bevorderen. Projecten binnen het programma dragen bij aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van open, op rechten gebaseerde, democratische, gelijke en inclusieve samenlevingen. 

Voorbeelden ondersteunde activiteiten

 • Bewustmakingscampagnes 
 • Training van stakeholders
 • Delen van best practices
 • Uitvoeren van analyses en andere monitoringsactiviteiten
 • Ontwikkelen en onderhouden van ICT-tools en het vergroten van de capaciteit van Europese netwerken

De activiteiten binnen het programma richten zich op het promoten van: 

 • Europese waarden: het beschermen, promoten en het vergroten van het bewustzijn over rechten door financiële steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties
 • Gelijkheid, rechten en Gendergelijkheid: promoten van gendergelijkheid en gendermainstreaming, non-discriminatie van onder andere LHBTI-personen, rechten van het kind, rechten van personen met een handicap, burgerschapsrechten van de EU en bescherming van persoonsgegevens
 • Burgerparticipatie: de participatie van burgers in het democratische en burgerleven van de EU bevorderen; bevorderen van uitwisselingen tussen burgers van verschillende landen (twinning van steden en netwerken van steden); bewustmaking van de gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, cultureel erfgoed en waarden
 • Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de ondersteuning en bescherming van alle directe en indirecte slachtoffers van geweld, waaronder slachtoffers van geweld tegen vrouwen en kinderen, huiselijk geweld en geweld tegen andere risicogroepen

Doelgroep

Projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. 

Werkgebied

De regeling is in Europa van toepassing.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per openstaande call. Via het deelnemersportaal (Funding and Tender Opportunities Portal) van de Europese Commissie vind je welke calls op dit moment open zijn.

Restricties

 • Subsidies mogen geen winst opleveren (d.w.z. ontvangsten + EU subsidie overtreffen kosten). Dit zal worden gecontroleerd aan het einde van het project
 • Aanvragen voor projecten die reeds zijn voltooid, worden niet in aanmerking genomen; aanvragen voor projecten die reeds zijn gestart, worden per geval beoordeeld (in dergelijke gevallen kunnen geen kosten worden vergoed voor activiteiten die vóór de startdatum van het project/de indiening van het voorstel hebben plaatsgevonden)

Aanvragen

Online, via het deelnemersportaal (Funding and Tender Opportunities Portal) van de Europese Commissie.

De calls sluiten verspreid over het jaar. 

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Overheid Gemeente
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Onderwijs
Openbaar bestuur en regionaal beleid
Wij zijn werkzaam in
Europa Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Nederland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden