Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

Subsidies, Fondsen
Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven.

Toepassing

Het fonds richt zich op de volgende drie programma’s:

Publiek Belang
De stichting bevordert waarheidsvinding, duiding en kritische reflectie over misstanden en ontwikkelingen van maatschappelijk belang. De organisatie ondersteunt initiatieven gericht op feitenonderzoek, journalistieke analyse, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding.

Mens & Natuur
De stichting draagt bij aan bescherming van belangrijke natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Het verantwoord gebruik en beheer van onze oceanen is een bijzonder aandachtsgebied.

Sociale Initiatieven
De stichting ondersteunt initiatieven die hulp bieden aan mensen in kwetsbare situaties. De aandacht gaat specifiek uit naar innovatieve oplossingen voor opvang en begeleiding om mensen te helpen ontkomen aan armoede en isolement. Op deze manier wil Adessium Foundation bijdragen aan menswaardigheid en zelfredzaamheid.

Aanvragen

Het fonds richt zich met name op het zelf selecteren van projecten en staat in mindere mate open voor externe aanvragen.

Relevante links