Subsidie voor landschapsarchitectuur

Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen
Financiële ondersteuning van initiatieven of activiteiten van studenten landschapsarchitectuur. Daarnaast wordt een keer in de drie jaar een bijzondere verdienste op het gebied van de landschapsarchitectuur met de Bijhouwerprijs beloond. Indien haalbaar stelt het fonds bovendien financiële middelen middelen beschikbaar voor onderzoek en publicaties op het gebied van de landschapsarchitectuur.

Toepassing

Financiële ondersteuning van activiteiten op het gebied van landschapsarchitectuur.

Opleidingen landschapsarchitectuur
Financiële ondersteuning van studenten aan de academische opleidingen landschapsarchitectuur in Nederland (de richtingen landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en MSc track in Landscape Architecture Technische Universiteit Delft) met gerichte toelages.

Prijs
Bijhouwerprijs, een keer in de drie jaar, voor beloning van bijzondere verdiensten op het gebied van de landschapsarchitectuur.

Onderzoeks- en publicatiesubsidie
Indien haalbaar financiële ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van achtergronden en resultaten van de vakbeoefening als mede de reflectie daarop.

Voorwaarden

Opleidingen landschapsarchitectuur

  • Gericht op de vakinhoudelijke ontwikkeling
  • De activiteit waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd is van meerwaarde voor de studie
  • Aan de student wordt een beknopt portfolio gevraagd
  • Toevoeging van een aanbevelingsbrief door een docent van de opleiding strekt tot aanbeveling

Onderzoeks en publicatiesubsidie
Van toepasisng voor onderzoekers, publicisten en uitgevers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de verdieping van de tuin- en landschapsarchitectuur en/of aan een grotere bekendheid van het vakgebied.
In geval van subsidiëring van publicaties dienen vier exemplaren van de uitgave aan het fonds te worden gezonden.

Bijhouwerprijs
Belangrijkste criterium voor de uiteindelijke toekenning van de prijs is dat er sprake is van een uitzonderlijke prestatie op het gebied van de landschapsarchitectuur, die het verdient om extra onder de aandacht te worden gebracht.
Prijswinnaars kunnen individuen zijn met bijzondere verdiensten voor het vakgebied, bureaus die zich onderscheiden door een bijzonder oeuvre, maar ook gemeentelijke diensten die een hoge kwaliteit van de inrichting van openbare ruimte weten te bereiken.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links