Subsidie voor projecten gericht op het Arabische cultuurgebied en de oorsprong van het Israëlisch-Palestijnse conflict

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Nederlands Instituut voor het Arabisch Cultuurgebied. Het fonds richt zich op het financieel stimuleren, verbreiden en toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar het Arabisch cultuurgebied en de oorsprong van het Israëlisch-Palestijnse conflict en naar de factoren die een duurzame vrede in de weg staan. Leidraad daarbij is het internationaal recht.

Toepassing

Financiële steun aan projecten, waaronder lezingen, workshops, onderzoeken, en stages en scripties door studenten, die zich richten op het Arabische cultuurgebied en de oorsprong van het Israëlisch-Palestijnse conflict en naar de factoren die een duurzame vrede in de weg staan. 

Doelgroep

Rechtspersonen en projecten die ook door andere fondsen worden gesubsidieerd.
Het fonds geeft ook maximaal € 1000 steun aan studenten die voor een scriptie of stage in historisch Palestina (inclusief Israël) willen verblijven.

Aanvragen

Je kunt het beste eerst een conceptvoorstel (max 500 woorden) voorleggen aan het fonds met daarin omschreven wat het idee van het project is en welke steun je aanvraagt. Het fonds geeft dan aan of je project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Bij het indienen van je conceptvoorstel en bij het indienen van je definitieve aanvraag kun je gebruik maken van de richtlijnen (zie bijlage).