Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

Subsidies

Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten. Interessant is dat er ook tot maximaal drie achtereenvolgende jaren subsidie kan worden verstrekt voor periodieke acticviteiten.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie voor lokale initiatieven/activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst