Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie het het hele jaar door online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor maatschappelijke, culturele en andere initiatieven die de leefbaarheid in Veenendaal bevorderen.

Doelgroep

Organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven.

Werkgebied

Gemeente Veenendaal.

Voorwaarden

Algemeen

 • De aanvrager is een vertegenwoordiger van een Veenendaalse organisatie
 • De aanvrager heeft als werkterrein de gemeente Veenendaal
 • De organisatie, vereniging of het burgerinitiatief heeft een maatschappelijk doelstelling gericht op het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor groepen van inwoners
 • De organisatie, vereniging of het burgerinitiatief is in staat een goed onderbouwd verzoek in te dienen en nadien verslag uit te brengen van de uitgevoerde activiteit
 • Het fonds wordt meegenomen in alle publicitaire uitingen rondom de activiteit, waaronder een cheque-uitreiking en de organisatie staat het fonds ook publicitaire uitingen toe rondom de verstrekte ondersteuning

Doel

 • De financiële bijdrage wordt volledig gebruikt voor activiteiten uitgevoerd in de gemeente Veenendaal
 • De te verstrekken financiële bijdrage komt ten goede aan doelen of initiatieven gericht op maatschappelijk culturele en andere initiatieven die de leefbaarheid in Veenendaal bevorderen
 • De activiteit is gericht op de participatie in de samenleving en streeft verrassende en/of vernieuwende verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en/of organisaties na.
 • De financiële ondersteuning van het fonds levert een bijdrage aan het tot stand brengen c.q. welslagen van de te organiseren activiteit, welke zonder deze ondersteuning niet kan plaatsvinden.
 • De financiële bijdrage is geen aanvulling/vervanging van reguliere financiële ondersteuning waarvoor de overheid verantwoordelijk is.
 • Het Vfonds is geen investeringsfonds
 • De financiële bijdrage is niet bedoeld als vervanging van gelden voor taken die tot de plicht van andere organisaties behoren.
 • De aanvrager dient een begroting en dekkingsplan voor de activiteit in te dienen
 • Het fonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten

Subsidie

Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).