Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Toepassing

Financiële ondersteuning voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het kan hierbij o.a. gaan om historisch erfgoed, het organiseren, bevorderen en ondersteunen van culturele uitingen, sport en spel en food en agri projecten en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.