Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Toepassing

Financiële ondersteuning voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Het kan hierbij o.a. gaan om historisch erfgoed, het organiseren, bevorderen en ondersteunen van culturele uitingen, sport en spel en food en agri projecten en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Omschrijving van het project
  • Omschrijving van de aanvrager
  • Financieel verslag van de aanvrager (indien van toepassing)
  • Begroting c.q. kostenoverzicht van het project

Let op: Het fonds stelt een tussentijdse rapportage op prijs!

Relevante links