Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen, Microkrediet
Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30.000

Toepassing

Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen, waarbij het fonds zich met name richt op het financieel ondersteunen van projecten en andere initiatieven op het gebied van:

  • Kwetsbare kinderen en gezinnen
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Jeugdzorg
  • Ontwikkelingssamenwerking
  • Noodhulp
  • Micro-financiering
  • Een combinatie van boeven genoemde 

Werkgebied

Nederland en ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. 31.750 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.