Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Ook verstrekt het fonds studiebeurzen.  

Toepassing

Het fonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.
Trefwoorden hierbij zijn: 'Ontmoeten', 'Participeren', 'Bewustzijn' en 'Inspireren'.

Mens en Maatschappij
Projecten die zich richten op mensen die zonder extra steun niet of met grote moeite kunnen meedoen aan de samenleving. Soms staan fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in de weg. Soms zijn het levensomstandigheden of vooroordelen en onbegrip en dreigen mensen te worden uitgesloten. 

Kunst en cultuur
Ondersteuning van projecten op het gebied van 'cultureel erfgoed' en 'de kunsten'. Het kan gaan om podiumkunsten zoals muziek, theater, dans en zang. Het kan ook gaan om beeldende kunst, film, fotografie, vormgeving, architectuur en letteren. Ook ondersteunen ze projecten die een mix zijn van verschillende kunstvormen of waarin verschillende kunsten elkaar ontmoeten.

Beurzen
Het fonds heeft een beurs voor studie of onderzoek in het buitenland. Met een VSBfonds Beurs kun je na afronding van je opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen.

Voorwaarden

Er zijn algemene criteria die van toepassing zijn op alle toegekende doanaties. Daarnaast gelden er specifieke bveleidscriteria voor culturele  of sociale initiatieven (zie links en website fonds).

Aanvragen

Via online aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand