Subsidie voor maatschappelijke projecten en algemeen nut beogende projecten in Rotterdam, Nederland en buitenland

Subsidies, Fondsen
Achter dit relatief anonieme fonds zit een relatief grote gever die in Nederland en het buitenland goede doelen steunt.

Toepassing

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen in Rotterdam, maar ook in de rest van Nederland en in het buitenland.

Voorwaarden

De aanvrager moet een algemeen nut beogende organisatie zijn.

Werkgebied

Rotterdam, Nederland en het buitenland (o.a. Afrika, Latijns-Amerika en Azië).

Aanvragen

Zie contactgegevens.