Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving. Per jaar is er ca. € 179.749 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via twee online aanvraagformulieren.

Toepassing

Beschikbaar stellen van menselijke en financiële middelen om organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. 
Bij de ondersteuning richt het fonds zich op twee thema's gericht op het voorkomen van uitsluiting van (groepen) mensen: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving.

Bevordering toegang tot de arbeidsmarkt

 • Integratie door middel van werk
 • Training en kwalificatie
 • Re-integratie projecten

Bouwen van een betere samenleving

 • Jeugd en maatschappelijke betrokkenheid
 • Sociale integratie
 • Toegang tot huisvesting

Doelgroep

Organisaties met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken, met uitzondering van organisaties in de sociale economie.

Enkele voorbeelden: jeugdverenigingen, buitenschoolse activiteiten en huiswerkscholen, wijkverenigingen, ondernemingen voor aangepast werk, ondernemingen in de sociale economie enz.

Werkgebied

Nederland, max. 100 km van de werkplek/standplaats van de sponsor. Deze fysieke afstand staat borg voor de efficiëntie en relevantie van het sponsorschap.

Voorwaarden

 • Je project moet gericht zijn op de onder "Toepassing" genoemde thema's
 • De aanvrager moet passen binnen de onder "Doelgroep" genoemde aanvragers
 • Het moet gaan om initiatieven die duurzaamheid beogen en die zorgen voor blijvende werkgelegenheid of activiteiten

Restricties

 • Het fonds financiert geen publieke organisaties of instellingen (steden, gemeenten,) en ook geen individuele projecten. Daarnaast kunnen projecten voor de doelgroep met een medische achtergrond of voor gehandicapten alleen in aanmerking als het project tot directe toegang tot de arbeidsmarkt leidt.
 • Geen tijdelijke projecten (tentoonstellingen, manifestaties), ook niet als die gericht zijn op solidariteit of op de inschakeling op de arbeidsmarkt

Subsidie

Per jaar is er ca. € 179.749 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen). 
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand