Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van projecten gericht op het lenigen van menselijke nood in de ruimste zin des woords.

Daarnaast is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten gericht op het bevorderen van maatschappij vernieuwende initiatieven, in het bijzonder op het gebied van:

  • Onderwijs
  • Cultuur
  • Sociale zorg
  • Duurzame samenlevingsvormen
  • Milieu- en natuurbehoud
  • Mensvriendelijk en milieubewust bouwen
  • Wonen en werken

Voorwaarden

  • Projectaanvragen moeten gericht zijn op een van de bovenstaande activiteiten
  • Bij projecten in het buitenland is een belangrijk criterium dat er een Nederlandse contactpersoon is die het project regelmatig bezoekt, begeleidt en verslag uitbrengt

Subsidie

Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar.

Werkgebied

Zowel nationaal als internationaal.
Het grootste gedeelte gaat naar ontwikkelingslanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, maar ook aanvragen voor projecten in Nederland zijn welkom.

Aanvragen

Stuurt het fonds eerst per mail een kort verzoek om hiervoor eventueel in aanmerking te komen en alleen na een positief antwoord pas een uitgebreide aanvraag voor een schenking.

Relevante links