Subsidie voor medisch onderzoek in Nederland en medische projecten in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor medisch research in Nederland, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor geneeskundige- en sociaal-medische zorg, projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen en exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg en educatie en voedsel in ontwikkelingslanden. Hierbij is het belangrijk dat het verstrekkende fonds met haar bijdragen iets in beweging kan zetten dat zonder de niet mogelijk zou zijn. Daarnaast stelt het fonds een zekere impact op prijs. Het afgelopen is er € 1.211.176 verstrekt aan subsidies. De meeste subsidie wordt verstrekt voor projecten op het gebied van sanitair en drinkwatervoorzieningen, exploitatie en mediische- en gezondheidsprojecten. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds verstrekt subsidie voor onderstaande activiteiten.

Medisch Research (Nederland)
Waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten.

Medisch – Gezondheidszorg (ontwikkelingslanden)
Research op medisch gebied, alsmede geneeskundige- en sociaal-medische zorg.

WASH (ontwikkelingslanden)
Projecten met betrekking tot sanitaire- en drinkwatervoorzieningen (“potten en putten”).

Exploitatie (ontwikkelingslanden)
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen in gezondheidszorg, één en ander zowel klein- als grootschalig, doch in principe niet zijnde ‘bricks & mortar”.

Educatie – Voedsel (ontwikkelingslanden)
Exploitatiekosten ten behoeve van voorzieningen op het gebied van educatie en voedsel.

Werkgebied

 • Nederland
 • Ontwikkelingslanden

Voorwaarden

 • Aansluiting met de doelstellingen: in hoeverre voldoet de aanvraag met de bovenstaande doelstelling van het fonds
 • Financiële overwegingen: in hoeverre klopt de begroting, is het voorstel financieel duurzaam en zijn er andere financiers en/of zijn er plannen om andere financier aan boord te krijgen?
 • Leiderschap: in hoeverre is er voldoende leiderschap om het plan daadwerkelijk een succes te maken?
 • Vliegwiel: in hoeverre kan het fonds met haar (financiële) bijdrage iets in beweging zetten dat zonder onze ondersteuning niet van de grond zou komen?
 • Impact: hoe beoordeelt het fonds de verwachte impact van het initiatief en haar investering (zonder in de valkuil van de meetbaarheids-illusie te vallen)

Subsidie

Per jaar wordt er ca. € 1.211.176 subsidie verstrekt, waarbij onderstaande verdeling te maken is:

 • Sanitair en drinkwatervoorziening: € 257.600
 • Exploitatie: € 392.221
 • Medisch - Gezondheidszorg: € 386.559
 • Medisch-Research: € 20.000
 • Kleine noden: € 15.200

Aanvragen

Per e-mail (zie contactgegevens).