Subsidie voor monumenten, cultuur, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijk onderzoek

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van monumenten, cultuur, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijk onderzoek. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het fonds richt zich op het ondersteunen van cultuur, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijk onderzoek.

Monumenten en cultuur
Ondersteuning van monumenten en cultuur in het algemeen en in Nijmegen en omgeving in het bijzonder.

Natuur- en milieuorganisaties
Ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieu, in het bijzonder de vogelbescherming en het wereldnatuurfonds een warm hart toe. 

Wetenschappelijk onderzoek
Ondersteuning van medisch wetenschappelijk onderzoek en onderzoek op het gebied van de energietransitie ondersteunen. Bij het medisch wetenschappelijk onderzoek richt het fonds  zich in het bijzonder op ondersteuning van kankeronderzoek in Nederland of in samenwerking met Nederlandse Instituten. Internationale samenwerking strekt daarbij tot aanbeveling. 

Voorwaarden

  • Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
  • De aanvragende organisatie moet van onbesproken gedrag zijn
  • Een belangrijk criterium bij aanvraag zal zijn in hoeverre je als aanvragende organisatie de eigen kosten in de hand houdt

Restricties

Het fonds zal geen donaties doen aan organisaties die zich met politiek bezig houden.

Subsidie

Vanaf 2018 is er begroot om in totaal € 35.000,- te verstrekken.
Na 2018 is er begroot om jaarlijks € 50.000 te verstrekken.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.