Subsidie voor natuurprojecten

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor initiatieven op het gebied van natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de aanleg van bijenkasten, tiny forests, inrichten van pluktuinen of insectenweiden of educatieve projecten op het gebied van natuur. Bij het project moeten vrijwilligers betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro. Je kunt één keer per kalenderjaar online een aanvraag indienen.

Toepassing

Subsidie voor vrijwilligersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Je kunt subsidie aanvragen voor alle projecten binnen het werkterrein natuur, zoals bijvoorbeeld:

 • Bijenkasten plaatsen
 • Paddenpoelen maken
 • Pluktuinen, moestuinen of insectenweiden inrichten
 • Educatieve projecten over natuur
 • Opruimen van afval in de natuur of educatie daarover

Doelgroep

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Tip
Voldoet je project aan de criteria, maar vertegenwoordig je geen stichting of vereniging, dan kun je een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor je project op te treden.

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Voorwaarden

 • Er zijn vrijwilligers betrokken bij (de uitvoering van) het project
 • Je project moet plaatsvinden in de openbare ruimte in de provincie Utrecht, met andere woorden de natuur moet toegankelijk zijn voor andere mensen
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over je aanvraag is genomen
 • Het project moet binnen twee jaar zijn afgerond
 • De kosten van je project passen bij de schaal van een vrijwilligersinitiatief en bedragen niet meer dan ca. € 20.000 euro
 • In de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU of IVN) zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen

Restricties

Voor onderstaande zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Prijzen/prijsuitreikingen

Subsidie

De gift vanuit KIEM is maximaal € 5.000.
Je kunt het volledige bedrag aanvragen als bijdrage.

Let op, de kosten van je project mogen niet meer dan ca. € 20.000 euro bedragen.

Het jaarlijks budget van KIEM bedraagt € 100.000 euro. 

Aanvragen

Online via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Omschrijving van wat je wilt gaan doen (projectplan)
 • Begroting met een dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand