Subsidie voor non-profit instellingen

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel ondersteunen van projecten gericht op ouderen, jong gehandicapten, ouderen in een behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en jongeren met een psychische stoornis. Per jaar is er ca. 413.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier aanvragen en dit vervolgens doormailen.

Toepassing

Het doen van uitkeringen aan rechtspersonen, die direct of indirect de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland bevorderen, alsmede het verlenen van steun waar zulks ter leniging van bedoelde nood naar het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd is.

Lichamelijke nood
De financiële ondersteuning zal vooral betrekking hebben op zieken en gebrekkigen waarbij onder meer gedacht moet worden aan oudere en jongere gehandicapten. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op bewegen en sport.

Geestelijk nood
De financiële ondersteuning zal vooral betrekking hebben op ouderen in een behandelingsinstituut of in een leefgemeenschap en anderzijds op jongeren met een psychische stoornis.

Bij beiden richt het fonds zich ook op het stimuleren resp. het steunen van onderzoek op het gebied van de levenswetenschappen.

Aandachtsgebieden

 • Gehandicapten Sport
 • Invalidenvervoer
 • Hospice/inloophuizen
 • Senioren: zorg- en leefomstandigheden
 • Levenswetenschappen: betaling van 5 jarige verplichtingen (hoogleraarschap etc.)
 • Gehandicapten (jong en oud: geestelijk of verstandelijk beperkt)
 • Jongeren: zorg, leefomstandigheden (kwetsbare situaties)

Werkgebied

Het fonds heeft vanuit de oorsprong bijzondere aandacht Kop van Overijssel, echter projecten kunnen ook in de rest van Nederland plaatsvinden.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een rechtspersoon zijn die zich direct of indirect richt op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland
 • Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig
 • Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt
 • Een project kan (op langere termijn) niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van het fonds

Restricties

Er worden geen

Geen donatie wordt verstrekt voor projecten die:

 • Uitgesproken tot de taak van de overheid of de kerk kunnen worden gerekend
 • Langdurige financiering of structurele (exploitatie)subsidie behoeven
 • Een uitgesproken politiek karakter hebben
 • Commerciële (neven)doelen beogen
 • Gericht zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek

Subsidie

Gebaseerd op voorgaande boekjaar is er per jaar ca. 413.000 euro beschikbaar.
Per aanvraag is er gemiddeld ca. € 3.700 uitgekeerd.

Aanvragen

Aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand