Subsidie voor o.a. charitas, cultureel en natuurbescherming

Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van instellingen met name werkzaam op het gebied van charitas, cultureel en natuurbescherming, het stimuleren van culturele activiteiten van jongen mensen en projecten gericht op de positie van minder- en zwakbegaafde jonge mensen in de samenleving.

Toepassing

Financiële ondersteuning aan:

  • Instellingen met name werkzaam op het gebied van charitas, cultureel en natuurbescherming;
  • Begaafde jonge mensen voor het stimuleren van hun culturele activiteiten;
  • Minder- of zwakbegaafde mensen ter bevordering van hun eigen positie in de samenleving.

Regio

Voorkeur aan instellingen en organisaties uit Rotterdam of Groot Rotterdam, en in sommige gevallen uit Zuid Holland.

Aanvragen

Zie contactgegevens.