Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk en vluchtelingen en ontheemden

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en het leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen). Voorbeeld van ondersteunde projecten zijn o.a. ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt en projecten gericht op kwetsbare kinderen. Per jaar is er ca. € 338.040 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail of per post.

Toepassing

Het uitoefenen van weldadigheden en het bevorderen van maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag.

Onderdeel hiervan betreft leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook moge zijn (of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen).

Subsidies worden verstrekt aan een aantal organisaties die invulling geven aan de doelstelling zoals U.A.F, SOS kinderdorpen, Light for the World, Kerk in Actie en via het Studentenpastoraat voor buitenlandse studenten worden studenten met een vluchtelingenstatus financieel gesteund.

Daarnaast kunnen projecten die aan de doelstelling voldoen, worden gesponsord. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en getoetst aan de doelstelling.

Werkgebied

Nederlandse aanvragers.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 338.040 subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk, per e-mail of per post.

Relevante links