Subsidie voor sociale projecten in binnen- en buitenland

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland. De focus ligt hierbij op o.a. onderwijs, geloofsverdieping, milieu, maar ook bijvoorbeeld mensenhandel, ontheemden, solidariteit, ouderenzorg en noodhulp. Per jaar is er ca. € 223.512 beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor sociale projecten in binnen- en buitenland.

Het fonds richt zich hierbij op de volgende aandachtsgebieden:

 • Kleine projecten
 • Onderwijs
 • Geloofsverdieping
 • De schepping en het milieu
 • Mensenhandel
 • Ontheemden
 • Solidariteit
 • Ouderenzorg en onderzoek
 • Noodhulp (maximaal 10% van begrote budget)
 • Eigen projecten
   

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Binnen- en buitenland.

Voorwaarden

 • Een aanvraag dient goed onderbouwd te zijn
 • De identiteit en de doelstelling van de aanvragende instantie dient controleerbaar te zijn
 • Er wordt nagegaan in welke mate de aanvrager over interne en/of externe middelen beschikt
 • Indien het om een structurele projectfinanciering gaat, wordt het bedrag jaarlijks begroot
 • Voor grotere projecten wordt nagegaan of de aanvragende instantie bestuurlijk, financieel en professioneel deskundig is
 • Over de besteding van de gelden en over het gevoerde beleid dient de organisatie verantwoording af te leggen
 • Activiteiten die volledig door de overheid worden gesubsidieerd worden niet ondersteund

Subsidie

Per jaar is er ca. €  223.512 beschikbaar.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand