Subsidie maatschappelijke dienstverlening

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zowel in het binnenland als ook in het buitenland. Voor projecten in het binnenland is een zekere voorkeur te bespeuren voor projecten in de medische en educatieve sfeer. Aanvragen lopen via een fonds waarmee men een samenwerking heeft. Per jaar is er ca. € 94.000 subsidie beschikbaar. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 2.500. Aanvragen kan alleen via de website van de verstrekker.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van maatschappelijke dienstverlening in brede zin. Deze ondersteuning kan geschieden via christelijke of andere organisaties.

Het fonds richt zich hierbij mede op een betere wereld, waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu

Ondersteunde activiteiten
Om je een idee te geven onderstaand een overzicht van o.a. in het verleden ondersteunde activiteiten:

 • Noodhulp Mozambique
 • Medische hulp Nepal
 • Verbetering gezondheidszorg in Ethiopië
 • Leerplezier en verdieping schrijfonderwijs voor alle basisscholen
 • Medische behandelingen voor kinderen in Lima, Peru
 • Versnellen participatie en integratie
 • Opvang kinderen voor veilige jeugd in een warm en liefdevol huis
 • Projecten gericht op de ontwikkeling van meisjes in Kenia tot sterke, onafhankelijke vrouwen
 • Oecumenische centrum
 • Ontwikkelingsprojecten Thailand
 • Empowerment vrouwen

Voorwaarden

 • Je plan is gericht op een groep mensen, en niet voor de verbetering van het leven van slechts één persoon
 • Je plan gaat over een onderwerp dat belangrijk is voor de Haëlla Stichting (via deze stichting lopen de aanvragen)"
  • Geloof en samenleving
  • Vrede en mensenrechten
  • Samenleven in Nederland
  • Milieu en duurzaamheid
 • Je voert je idee samen met anderen uit. Dit kan als stichting of vereniging, maar ook als initiatiefgroep (een groep mensen van minstens 5 personen)
 • Vrijwilligers spelen een grote rol in het project
 • Er is een Nederlands of Engels sprekende contactpersoon die telefonisch bereikbaar is
 • Het fonds verstrekt maximaal 2.500 euro voor de uitvoering van je idee, d totale begroting mag maximaal 50.000 euro zijn
 • Je kunt maximaal 1 keer per jaar geld van het fonds krijgen.

Restricties

Individuen, maatschappelijk werk, reguliere onderwijsinstellingen, gezondheids- en gehandicaptenzorg in Nederland, woningbouworganisaties, steden- en scholenverbanden maken geen aanspraak op steun van het fonds.
Ook stichtingen die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben, komen over het algemeen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Ook bepaalde initiatieven, activiteiten en investeringen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld:

 • Scholieren uitwisselingen
 • Vakantiekampen
 • Studentencongressen
 • Studiebeurzen, stages in binnen- of buitenland en proefschriften voor Nederlandse studenten
 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • Uitgave van boeken en periodieken
 • Sport en recreatie
 • Culturele uitwisselingen
 • Bouwactiviteiten
 • (Renovatie van) kerkgebouwen
 • Noodhulp bij rampen
 • Projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • Jubileumvieringen

Subsidie

Per jaar is er ca. € 94.000 subsidie beschikbaar. De subsidie per aanvraag bedraagt gemiddeld € 2.500. 

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten (indien de aanvrager een organisatie is)
 • Jaarverslag  (indien de aanvrager een organisatie is)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand