Subsidies
Fondsen

Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en/of de bevordering van de democratische rechtsorde. In eerste instantie richt het fonds zich met name op het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld. Daarnaast richt het fonds zich op projecten die de zelfredzaamheid van minderbedeelden vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de huisvesting van daklozen, bestrijding van armoede en projecten gericht op de veiligheid en de basisbehoeften van de meest kwetsbare en risicogroepen overal ter wereld. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Jaarbudget:
€ 25.000
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het fonds wil zich de komende jaren met name richten op het financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld. Daarnaast richt het fonds zich op projecten die de zelfredzaamheid van minderbedeelden vergroten.

Voorbeelden van te ondersteunen projecten
Onderstaand een aantal voorbeelden van mogelijk te ondersteunen projecten (maar niet beperkt tot):

 • Huisvesting daklozen, waarbij het kan gaan om initiatieven over de hele wereld
 • Verminderen van obesitas
 • Bestrijding van armoede
 • Projecten ter verbetering van de veiligheid en de basisbehoeften van de meest kwetsbare en risicogroepen overal ter wereld

Doelgroep

Niet-commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Nationaal en internationaal.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet passen binnen de kaders van de geformuleerde doelstellingen van het fonds
 • Zonder tussenkomst van andere organisaties
 • Kleinschalig en/of start-ups
 • Een voorbeeld functie kunnen zijn voor grotere initiatieven (Best Practice)

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Onderzoekers en onderzoekcentra
Onze aandacht gaat uit naar
Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk
Kunst, cultuur en media
Maatschappij en samenleving
Natuur, milieu en energie
Onderwijs
Onderzoek en ontwikkeling
Zorg en welzijn
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland Internationaal Europa Ontwikkelingslanden Azie Afrika Arabische landen Noord-Amerika Zuid-Amerika Oceanie
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden