Subsidie voor projecten gericht op verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, milieu en natuur, jeugd en ouderenzorg, onderzoek, wetenschap, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing en/of de bevordering van de democratische rechtsorde. In eerste instantie richt het fonds zich met name op het ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld. Daarnaast richt het fonds zich op projecten die de zelfredzaamheid van minder bedeelden vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de huisvesting van daklozen, bestrijding van armoede en projecten gericht op de veiligheid en de basisbehoeften van de meest kwetsbare en risicogroepen overal ter wereld. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Toepassing

Het fonds wilt zich de komende jaren met name richten op het financieel ondersteunen van projecten die gericht zijn op het verkleinen van de ongelijkheid in de maatschappij en een betere wereld. Daarnaast richt het fonds zich op projecten die de zelfredzaamheid van minder bedeelden vergroten.

Voorbeelden van te ondersteunen projecten
Onderstaand een aantal voorbeelden van mogelijk te ondersteunen projecten (maar niet beperkt tot):

 • Huisvesting daklozen, waarbij het kan gaan om initiatieven over de hele wereld
 • Verminderen van obesitas
 • Bestrijding van armoede
 • Projecten ter verbetering van de veiligheid en de basisbehoeften van de meest kwetsbare en risicogroepen overal ter wereld

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Nationaal en internationaal.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet passen binnen de kaders van de geformuleerde doelstellingen van het fonds
 • Zonder tussenkomst van andere organisaties
 • Kleinschalig en/of startups
 • Een voorbeeld functie kunnen zijn voor grotere initiatieven (Best Practise)

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand