Subsidie voor o.a. maatschappelijke projecten en voor (meer)jarig onderzoek

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sport bevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut. Het fonds heeft bijzondere aandacht voor het ondersteunen van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gericht op jeugd en jongeren. Ook wordt er subsidie verstrekt aan maatschappelijke projecten met eveneens jeugd en jongeren als vertrekpunt. Per jaar is er ca. € 170.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 100 en € 75.000 per aanvraag. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het verlenen van (financiële) steun op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied. Daarnaast kan er financiële steun worden verleend aan wetenschappelijke en sport bevorderende instellingen of andere projecten ter algemeen nut.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gericht op jeugd en jongeren. Ook wordt er gedoneerd aan maatschappelijke projecten met eveneens jeugd en jongeren als vertrekpunt.

Het fonds verstrekt bij voorkeur subsidie aan kansrijke, en ook, risicovolle(re) binnenlandse projecten die in de opstartfase zitten en dientengevolge moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 170.000 subsidie beschikbaar.

De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 100 en € 75.000 per aanvraag (zie 'Jaarrekening 2021' in de bijlage).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand