Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

Subsidies, Fondsen
Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk. Interessant is dat de termijn van ondersteuning tot drie jaar kan duren. Per jaar is er ca. 3.500.000 euro beschikbaar, maar er zijn ook jaren geweest dat er ruim 5.000.000 euro per jaar beschikbaar was.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten op het gebied van:

  • Onderwijs en training
  • De praktijk van kunst, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
  • Gezondheidszorg
  • Sport en lichamelijke opvoeding en andere activiteiten in de sport, jeugd en welzijnssector
  • Gevestigde culturele, historische en maatschappelijke instellingen en hun activiteiten

Verder is er aandacht voor projecten die gericht zijn op de vorming van de publieke opinie en het aanzetten van het publieke debat voor wat betreft de liberale waarden en individuele vrijheid en rechten.

Restricties

Geen ondersteuning voor individuele projecten, of projecten die een duidelijk gedefinieerde en meetbare doelstellingen hebben.

Subsidie

Per jaar is er ca. 3.500.000 euro beschikbaar.
Dit bedrag kan echter jaarlijks variëren want in 2014 is er voor bijna 6.000.000 euro aan subsidie verstrekt.

Termijn ondersteuning

De termijn van ondersteuning is gemiddeld een tot drie jaar.

Aanvragen

Via online aanvraagformulier op de website van het fonds (zie links).

Meesturen

  • Wanneer je al subsidie ontvangt van andere organisaties dan moet je dit in je aanvraag vermelden

Relevante links