Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

Subsidies, Fondsen

Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk. Interessant is dat de termijn van ondersteuning tot drie jaar kan duren. Per jaar is er ca. 3.500.000 euro beschikbaar, maar er zijn ook jaren geweest dat er ruim 5.000.000 euro per jaar beschikbaar was.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten op het gebied van: