Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van onderstaande soort organisaties en projecten.

  • Bevorderen van het welzijn van en/of de zorg voor minderbedeelden, kinderen (in ontwikkelingslanden), blinden, doven, mensen met een geestelijke beperking en zieken
  • Bevorderen van de bescherming van dieren en natuur
  • Bevorderen van bijbelverspreiding en zending
  • Ondersteuning van (andere) algemeen nut beogende instellingen die vergelijkbare doelen of andere goede doelen nastreven.

Voorwaarden

Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Werkgebied

Nederland en ontwikkelingslanden.

Subsidie

Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar (gebaseerd op de jaarrekeningen).

Aanvragen

Schriftelijk.