Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Financieel ondersteunen van onderstaande soort organisaties en projecten.