Subsidie voor om jongeren te interesseren voor Bio-Farmaceutische en de Biomedische Wetenschappen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten om jongeren te interesseren om in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en de Biomedische Wetenschappen (Medische Biologie), de natuur- en milieubescherming en in de culturele sfeer actief te zijn. 

Toepassing

Cultuur
Het (mede) financieren van activiteiten welke de deelname van in het bijzonder jongeren (± 5 - 25 jaar) op het gebied van literatuur, klassieke  muziek en beeldende kunst binnen Nederland bevorderen. 

Wetenschap
Het bevorderen van de universitaire studies Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) in Leiden en de Biomedische Wetenschappen (BMW, Medische  Biologie) in Utrecht. 

Natuur en milieu
Het (mede) financieren van activiteiten op het gebied van de milieu- en natuurbescherming binnen Nederland en bij voorkeur zodanig dat jongeren daarvoor geïnteresseerd raken.

Voorwaarden

  • Het project moet betrekking hebben op activiteiten op het gebied van wetenschap, natuur en milieu
  • Bij voorkeur kleindschalig
  • Projecten op het gebied van natuur en milieu moeten binnen Nederland plaatsvinden.

Restricties

(Individuele) studie- en reisbeurzen vallen niet binnen de doelstelling.

Subsidiebedragen

  • € 1.900,- per jaar voor cultuur
  • € 1.900,- per jaar voor natuur- en milieu
  • Het subsidiebudget voor wetenschap is onbekend

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).