Subsidie voor onderzoek en culturele activiteiten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor met name culturele activiteiten, zoals toneel, koren, festivals, muziekverenigingen e.d. Jaarlijks worden aan diverse verenigingen subsidies toegekend. Daarnaast is het zo dat het fonds van tijd tot tijd grotere projecten subsidieert due echt het verschil maken. Het fonds kent echter wel een beperkte geografische toepasbaarheid. Het fonds verstrekt per jaar naar verwachting tussen de € 35.000 en € 50.000 aan subsidie.

Toepassing

De stichting heeft als doel de bevordering van de culturele belangen in de gemeente Vlagtwedde. In deze hoedanigheid ondersteunt zij jaarlijks een groot aantal activiteiten, zoals toneel, koren, festivals, muziekverenigingen e.d. Jaarlijks worden aan diverse verenigingen subsidies toegekend.

  • Financieel ondersteunen van onderzoek naar de geschiedenis van Westerwolde
  • Het bevorderen van de publicatie, zo mogelijk in samenwerking met anderen, van het resultaat der onderzoekingen in één of meer uit te geven boeken of andere geschriften
  • Het subsidiëren van culturele activiteiten voor de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde

Voorwaarden

  • De activiteiten moeten op bovenstaande activiteiten gericht zijn
  • De activiteiten moeten betrekking hebben op onderstaande werkgebied

Werkgebied

Gemeente Westerwolde, waaronder de dorpen Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.

Subsidie

Het fonds verstrekt naar verwachting tussen de € 35.000 en € 50.000 aan subsidie.

Aanvragen

Schriftelijk.