Subsidie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van religie en gender

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor onderzoek, publicaties en andere relevante activiteiten op het gebied van gender en religie. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per project. Er zijn twee aanvraagperioden paar jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, via een aanvraagformulier

Toepassing

Subsidie om onderzoek op het gebied van gender en religie op te zetten of af te ronden dan wel als bijdragen aan een verblijf ten behoeve van onderzoek in het buitenland of wel ten behoeve van onderzoek in Nederland.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van het fonds, namelijk het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van feminisme en theologie c.q. de te problematiseren relatie tussen gender en religie in Nederland
 • Wekt de aanvraag voldoende  vertrouwen dat met de inzet van de geplande investering van tijd en middelen het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn kan worden gehaald? Het curriculum vitae van de uitvoerder(s) kan een rol spelen bij de hier te maken inschatting
 • Welk effect is te verwachten van de uitvoering van de activiteit/het project op de onderscheiden doelgroepen van media, vrouw-en-geloof-beweging en het bredere universitaire circuit? Ongeacht de plaats waar het project wordt uitgevoerd, gaat het om de uitstraling in Nederland
 • Zijn de resultaten van de activiteit/het project overdraagbaar naar andere contexten van onderwijs en onderzoek op het terrein van feminisme en theologie of religiewetenschappelijke genderstudies?

Restricties

Het drukken van dissertaties wordt niet gesubsidieerd.

Subsidiebedragen

De toegekende subsidie per project is maximaal € 1500.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier (zie links).

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand