Subsidie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, voor organisaties die zich richten op mensen met een visuele handicap en visueel gehandicapten

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Het fonds van Stichting Blinden-Penning verstrekt subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, aan instellingen en organisaties voor of van blinden en slechtzienden en aan particulier visueel gehandicapten in de regio Amsterdam.

Toepassing

Oogheelkundig onderzoek
Ondersteuning van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.