Subsidie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, voor organisaties die zich richten op mensen met een visuele handicap en visueel gehandicapten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Het fonds van Stichting Blinden-Penning verstrekt subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, aan instellingen en organisaties voor of van blinden en slechtzienden en aan particulier visueel gehandicapten in de regio Amsterdam.

Toepassing

Oogheelkundig onderzoek
Ondersteuning van oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.

Financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen
Financiële ondersteuning voor  organisaties die zich rechtstreeks inzetten voor mensen met een visuele beperking. In de regel wordt niet bijgedragen aan exploitatiekosten van organisaties.

Particulier visueel gehandicapten
Financiële ondersteuning voor bijdragen aan het (zelfstandig) functioneren in de maatschappij. Hierbij je denken aan studiekosten en -materiaal, materiaal voor recreatie en sport, bijzondere inrichtings- en huisvestingskosten en hulpmiddelen die elders niet of niet helemaal worden vergoed.

Voorwaarden

Financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen

 • Je organisatie of project moet zich inzetten voor mensen met een visuele beperking.
 • Geen bijdragen aan exploitatiekosten van organisaties.

Particulier visueel gehandicapten

 • Je hebt visuele beperkingen
 • Woonachtig in Amsterdam

Aanvragen

Financiële ondersteuning aan organisaties en instellingen

 • Schriftelijk
 • Gegevens over de financiële situatie van de organisatie meesturen, zoals jaarverslagen, begroting met daarin ook de eventuele eigen bijdrage van deelnemers en de (gevraagde) bijdragen van andere fondsen en eventuele offertes.

Particulier visueel gehandicapten

 • Schriftelijk
 • Oogheelkundige verklaring meesturen
 • Een overzicht van je vrij besteedbaar inkomen
 • Bij voorkeur: een ondersteuningsbrief van je regionale instelling
 • Eén of liefst meerdere offertes
 • Indien van toepassing: een opgave van andere fondsen waarbij je de aanvraag hebt ingediend.