Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de beperking, dus niet gericht op genezing.

Voorwaarden

  • Projecten moeten direct ten goede komen aan blinde en slechtziende mensen.
  • Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de beperking, dus niet gericht op genezing.
  • Uit de aanvraag moet duidelijk worden dat financiering uit reguliere middelen niet mogelijk is.
  • Toekenning van subsidies is mede afhankelijk van de grootte van het jaarlijks vastgestelde bedrag voor subsidies.
  • Vermelding van de KSBS als subsidieverstrekker wordt op prijs gesteld.

Restricties

Individuele aanvragen worden niet gehonoreerd.

Aanvragen

Schriftelijk via post of e-mail.

Meesturen

  • Je gegevens
  • Informatie over het project
  • Informatie over je organisatie
  • Dekkingsplan

Relevante links