Subsidie voor opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen

Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen

Financiële ondersteuning van projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een gift, garantie of lening.