Subsidie voor organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg

Subsidies, Fondsen

Dit fonds steunt organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg. Het gaat hierbij met name om initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn.

Regio

De bestedingen vanuit het Roelie van Seumeren Fonds richten zich op het midden van Nederland.

Fonds op Naam van het Oranje Fonds

Het Andries Haanstra Fonds is een Fonds op Naam van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.