Subsidie voor organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van palliatieve zorg in midden Nederland, waarbij het met name gaat om initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn.

Werkgebied

Midden van Nederland.

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Subsidie

Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.
Ook hogere bedragen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Voorwaarden

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan zeer uiteenlopende projecten. Sommige dingen doen ze niet. Het Oranje Fonds steunt bijvoorbeeld geen projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur. Ze geven ook geen bijdragen voor individuen. Ook vergoeden ze geen kosten die al zijn gemaakt.

Het beste kun je eerst een "quickscan" doen via de website van het fonds.

 • Geen verhoeding van kosten die al zijn gemaakt
 • Alleen officiële stichtingen of verenigingen kunnen een bijdrage voor apparatuur, inventaris of gebouwen (zogenaamde ‘investeringskosten’) krijgen
 • Een informele vereniging kan ook voor een bijdrage in aanmerking komen, maar alleen voor activiteiten
 • Het Oranje Fonds is terughoudend met bijdragen voor goederen en inrichtingskosten aan professionele organisaties. We vinden dat deze horen tot de normale bedrijfsvoering en exploitatie van deze organisaties. Voor vrijwilligersorganisaties geldt deze regel minder.
 • Zie verder de bijlage met de algememe bepalingen.

Restricties

De volgende zaken steunt het Oranje Fonds niet:

 • eendaagse activiteiten;
 • projecten die gericht zijn op bevordering van cultuur;
 • projecten gericht op het milieu;
 • activiteiten die plaatsvinden buiten het Koninkrijk der Nederlanden;
 • projecten die (mede) gericht zijn op religieuze doelstellingen;
 • activiteiten die puur zijn gericht op bevordering van sport & spel;
 • bijdragen voor individuen;
 • aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
 • normale exploitatie van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke).

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).