Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de zorg voor gehandicapte mensen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de zorg voor gehandicapte mensen. In het laatst gepubliceerde boekjaar was er voor ca. 35.000 aan subsidie verstrekt.

Toepassing

Hulpverlening aan gehandicapte mensen o.a. door het verlenen van financiële steun aan organisaties en projecten die zich richten op de zorg voor gehandicapte mensen.

Doelgroep

Organisaties en projecten die zich richten op de zorg voor gehandicapte mensen.