Subsidie voor organisaties en projecten gericht op reclassering en mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden vervolgd

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden vervolgd, zoals voorlichting, opvang en begeleiding van ex-delinquenten, woon-werk trajecten voor ex-delinquenten, etc. 

Toepassing

Subsidie voor projecten of activiteiten die direct of indirect in het belang zijn van of verband houden met mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden.

Onderstaand een overzicht van activiteiten die mogelijk voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Overigens is onderstaande opsomming indicatief.

 • Voorlichting over of ten behoeve van (ex-)delinquenten
 • Opvang en begeleiding van ex-delinquenten
 • Woon- en werkprojecten die ten dienste staan van ex-delinquenten
 • Activiteiten en diensten ten behoeve van de relaties van mensen die strafrechterlijk vervolgd zijn of worden
 • Het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek op of in relatie tot het terrein van het reclasseringswerk
 • Het bevorderen van speciale deskundigheid van degenen die met het reclasseringswerk belast zijn
 • Preventie van delinquent gedrag
 • Bevordering van samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen reclasseringsorganisaties, vooral in Europees verband.

Voorwaarden

 • Alleen voor organisaties of rechtspersonen, toekenning aan natuurlijke personen is uitgesloten
 • Over het algemeen wordt een subsidie slechts incidenteel verleend
 • Structurele zaken worden niet gefinancierd

Aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Waar moet je op letten bij je aanvraag

 • De beste garantie voor een tijdige afhandeling blijft een zo vroeg mogelijke aanvraag en duidelijke toelichting
 • Duidelijke inzicht geven in de aard en bedoeling van het project of de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd
 • Duidelijke toelichting meesturen
 • Onderbouwde begroting en een dekkingsplan meesturen
 • Rekeningnummer en rekeninghouder meesturen