Subsidie voor organisaties en projecten gericht op zwakkere en kwetsbare mensen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op  zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving met als doel grote groepen mensen weer volledig en volwaardig te laten participeren in de maatschappij. Het kan hierbij o.a. gaan om armoede en dak- en thuislozen of organisaties of projecten die zich bijvoorbeeld richten op zwakkeren en kwetsbaren. Verstrekte subsidies variëren van 2.000 tot ca. 7.000 euro per project.

Toepassing

Hulp aan zwakkeren en kwetsbaren, vooral daar waar (nieuwe) gaten vallen in het maatschappelijke vangnet en die duurzaam bijdragen op specifieke onderwerpen.
Specifieke aandacht ligt ook bij de dagelijkse zaken, die te maken hebben met kleding, voeding, onderwijs, spelen, ontmoeting, cultuur, religie en wederzijdse sociale ondersteuning. Met als doel grote groepen mensen weer volledig en volwaardig te laten participeren in de maatschappij.

Werkgebied

Regio Den-Haag en omstreken.

Voorwaarden

  • Je organisatie of project moet gericht zijn op bovenstaande activiteiten
  • De activiteiten dienen plaats te vinden in de regio Den-haag.

Subsidie

Verstrekte subsidies variëren van 2.000 tot ca. 7.000 euro per project, zo blijkt uit de jaarverslagen.

Aanvragen

Schriftelijk, zie contactgegevens.