Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur, duurzaamheid, onderwijs, kunst en cultuur, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en ontwikkeling en onderwijs van kinderen en natuur en duurzaamheid.

Toepassing

Het fonds kent een ruime doelstelling voor wat betreft het verstrekken van subsidie, en verstrekt subsidie aan organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en ontwikkeling en onderwijs van kinderen en natuur en duurzaamheid.

Voorwaarden

Je organisatie of project moet betrekking hebben op een van de onderstaande activiteiten.

  1. Kunst en cultuur
  2. Gezondheidszorg
  3. Ontwikkelingshulp en ontwikkeling en onderwijs van kinderen
  4. Natuur en duurzaamheid 

Werkgebied

Nederland en buitenland.

Aanvragen

Schrijftelijk.

Meesturen
In het beleidsplan van het fonds is aangegeven dat onderstaande gegevens kunnen worden opgevraagd.

  • Activiteiten en de wijze waarop deze worden gerealiseerd
  • Laatste jaarrekening
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Statuten
  • Bestuurssamenstelling