Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling. De focus van het fonds ligt op de thema's "groen en diversiteit", "klimaatadaptie en duurzaamheid" en "circulaire economie". 

De bijdrage van het fonds per project is bepaald op maximaal 25% van de totale projectkosten. Jaarlijks is ca. € 150.000,- beschikbaar voor garantiestellingen en giften.

Toepassing

Het fonds ondersteunt in heel Nederland initiatieven voor natuur- en milieueducatie. 

Doelgroep

Zowel non-profit instellingen als particulieren.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet al dan niet succesvol verschillende bronnen van financiering hebben aangeboord
 • Het doel van het initiatief moet belangrijker zijn dan de continuïteit van de aanvrager
 • Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe vrijwilligersgroepen.
 • De focus van het fonds ligt op de thema's "groen en diversiteit", "klimaatadaptie en duurzaamheid" en "circulaire economie"

Subsidie

De bijdrage van het fonds per project is bepaald op maximaal 25% van de totale projectkosten. Het is hierbij belangrijk dat het project vanuit meerdere bronnen wordt gefinancierd.

Jaarlijks is ca. € 150.000,- beschikbaar voor garantiestellingen en giften.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Nederland. Dit kunnen dus naast verenigingen en stichtingen ook particulieren zijn al dan niet in groepsverband. 

Aanvragen

 • Grotere aanvragen > € 2.500: Per e-mail aanvragen
 • Kleinere aanvragen < € 2.500" Per aanvraagformulier aanvragen (zie bijlagen).

Meesturen met grotere aanvraag

Projectplan waar in ieder geval de basisinformatie uit het aanvraagformulier is vermeld. 

Een goede aanvraag geeft in slechts enkele pagina’s antwoord op de volgende vragen waarbij eventuele aanvullende informatie als bijlage opgenomen of meegezonden kan worden:

 • Wat is het doel van het project?
 • Wat is het maatschappelijk belang?
 • Hoe wordt het project gerealiseerd?
 • Wie is de doelgroep en wie zijn er betrokken?
 • Van wanneer tot wanneer loopt het project?
 • Wat zijn de kosten van het project?
 • Hoe is de financiering van het project geregeld?
 • Is de aanvraag aan het Fonds NME maximaal 25%?

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand