Subsidie voor particuliere initiatieven op het terrein van monumentenzorg en stadsschoon in Amsterdam

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van particuliere initiatieven op het terrein van monumentenzorg en stadsschoon in Amsterdam, welke zonder aanvullende financiële steun niet van de grond zouden komen.

Toepassing

Het fonds verleent financiële steun aan projecten die zich bezig houden met het in stand houden van het historisch aanzien van de Amsterdamse binnenstad.

Voorwaarden

  • Alleen projecten die niet zonder deze steun van de grond kunnen komen.
  • Alleen projecten in de binnenstad van Amsterdam.

Subsidie 

Gemiddelde bijdrage tussen de 5000 en 10000 euro.

Aanvragen 

Schriftelijk.