Subsidie voor projecten in de buurt

Subsidies,
Fondsen
Subsidie om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden, om op die manier met z’n allen Nederland een stuk mooier te maken. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties- en initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de €500 en €5.000. Je kunt de subsidie online aanvragen. Het fonds heeft een snelle aanvraagprocedure. Bij goedkeuring van de aanvraag staat de bijdrage binnen 2 tot maximaal 6 weken op je rekening. 

Toepassing

Het realiseren van een leefbare buurt door het verstrekken van subsidie voor buurtprojecten.

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

De regeling is in Nederland van toepassing.

Voorwaarden

 • Het buurtproject draagt bij aan een leefbare buurt, die de omgeving groener, socialer en/of creatiever maakt
 • Het buurtproject is voor een brede groep bewoners toegankelijk
 • Het fonds ondersteunt projecten waarbij iedereen gezien, gehoord en gerespecteerd wordt. Hierin is geen ruimte voor discriminatie, onveiligheid en buitensluiting
 • Het fonds heeft een voorkeur voor buurtprojecten die (deels) door bewoners zelf worden uitgevoerd, of waarbij bewoners actief betrokken zijn
 • De aanvrager is een maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting
 • Het buurtproject wordt binnen een jaar nadat de aanvraag is goedgekeurd gerealiseerd
 • Maatschappelijke organisaties komen één keer per jaar (365 dagen) in aanmerking voor een bijdrage.

Restricties

In onderstaande gevallen kan het fonds geen bijdrage geven:

 • Aanvragen van privépersonen, commerciële bedrijven en overheden
 • Organisaties en/of buurtprojecten met een politieke of religieuze doelstelling of achtergrond
 • Controversiële buurtprojecten
 • Reeds gemaakte kosten voor het buurtproject
 • Catering voor buurtprojecten
 • Structurele of terugkerende kosten
 • Aanvragers die reeds een financiële relatie hebben met Stichting DOEN, Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij komen niet in aanmerking voor een bijdrage

Subsidie

De bijdrage van het fonds varieert van minimaal 500 tot maximaal 5.000 euro.
De begroting dient in goede verhouding te staan tot de maximale bijdrage.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Snelle aanvraagprocedure
Het fonds heeft een snelle aanvraagprocedure. Bij goedkeuring van de aanvraag staat de bijdrage binnen 2 tot maximaal 6 weken op je rekening.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand