Subsidie voor projecten die bijdragen aan natuur, landschap of cultuurhistorie, regio Utrechtse Heuvelrug

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan natuur, landschap of cultuurhistorie om de regio Utrechtse Heuvelrug.

Toepassing

Subsidie voor eenmalige projecten die bijdragen aan natuur, landschap of cultuurhistorie, en gericht zijn op regio de Utrechtse Heuvelrug.

Doelgroep

Onderstaande partijen kunnen subsidie aanvragen.

 • Eigenaren natuurgebieden
  • Stichtingen, verenigingen (ANBI) 
  • Particulieren 
  • Instellingen, ZBO’s (als Staatsbosbeheer) 
 • Stichtingen, verenigingen

Werkgebied

Regio de Utrechtse Heuvelrug.

Voorwaarden

De aanvragen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

 • Voorkeur voor projecten met concreet (tastbaar, zichtbaar, blijvend) resultaat. Bij voorkeur geen papier, onderzoek, evenement, etc.
 • Voorkeur voor projecten die gebaseerd zijn op eenmalige investering (dus niet voor onderhoud, beheer, etc.).
 • Voorkeur voor projecten waarbij de bijdrage van het Streekfonds een multiplier effect heeft (cofinanciering). Bij voorkeur zet het Streekfonds ‘het laatste zetje’ om een project uitgevoerd te krijgen. 
 • Voorkeur voor zichtbare projecten die kunnen rekenen op een brede waardering van het publiek.
 • Tevens wordt gelet op een goede regionale spreiding van de projecten en een evenwichtige verdeling over partijen/organisaties. 

Aanvragen

Via bijgaande aanvraagformulier.
Het formulier invullen en opsturen.

Meesturen

 • Projectbegroting
 • Jaarrekening, de meest recente balans, de resultatenrekening of winst- en verliesrekening en een toelichting op beide
 • Uittreksel register Kamer van Koophandel dat niet ouder dan 1 jaar is
 • Statuten (indien rechtspersoon)
 • Relevante documentatie van de organisatie en haar activiteiten, zoals persberichten en foto's (niet verplicht, maar mogelijk relevant bij beoordeling)