Subsidie voor projecten gerelateerd aan de impact van het koloniale verleden

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen.

Toepassing

Ondersteunt projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen. Hiermee wil het fonds een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid, wederzijds begrip, respect en verbinding tussen mensen in de huidige (Nederlandse) maatschappij.

De focus ligt in eerste instantie op de voormalige kolonie Nederlands-Indië, hierna richt men zich ook op Suriname en/of de Antillen.

Voorwaarden 

Projectaanvragen kunnen divers van karakter en uitingsvorm zijn, maar de gemene deler moet zijn dat het koloniale verleden van Nederland en de impact daarvan op de maatschappij een grote rol speelt in onderwerp, thematiek en/of uitvoering.

Daarnaast is het van belang dat de projecten het vergroten van de verbondenheid tussen mensen en groepen in de huidige maatschappij hoog in het vaandel hebben staan.

Zie ook het beleidsplan (bijlagen).

Financieel

Het fonds tracht tussen de 150.000 en 500.000 aan financiële middelen te realiseren.

Aanvragen

Schriftelijk.