Subsidie voor projecten gerelateerd aan de impact van het koloniale verleden

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning voor projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen.

Toepassing

Ondersteunt projecten die de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de hedendaagse maatschappij onderzoeken en onder de aandacht brengen. Hiermee wil het fonds een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid, wederzijds begrip, respect en verbinding tussen mensen in de huidige (Nederlandse) maatschappij.