Subsidie voor projecten gericht op geestelijk of lichanelijk gehandicapte mensen, waaronder opstart van projecten

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten gericht op geestelijk- en lichamelijk gehandicapten, waarbij het fonds zich vooral richt op het ondersteunen van activiteiten gericht op wonen, werk en vervoer, zoals ontspanningsactiviteiten en opleidingsactiviteiten. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens uploaden. Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie aan organisaties en projecten die zich richten op geestelijk en lichamelijk gehandicapten, waarbij het fonds zich vooral richt op het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op ontplooiing, werk, wonen en vervoer.

Voorbeelden te ondersteunen activiteiten

  • Aangepaste voertuigen
  • Woningaanpassingen
  • Aangepaste vakanties
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Opleidingsactiviteiten

Werkgebied

Met name de vier noordelijke provincies.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraag door rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen) die zich richten op geestelijk- of lichamelijk gehandicapten.

Subsidie

Per jaar is er ca. 50.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens uploaden vis de website van het fonds (zie links).