Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht. Het fonds ondersteunt onderzoeksprojecten die daarop gericht zijn, maar ook ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken en aanpakken die de duurzaamheid bevorderen. Armoedebestrijding en verbetering van voedselzelfvoorziening zijn hierbij twee hoofdthema’s.

Toepassing

Het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in ontwikkelingslanden ten behoeve van duidelijk omschreven doelgroepen. Armoedebestrijding en verbetering van voedselzelfvoorziening zijn hierbij twee hoofdthema’s. 

Het fonds richt zich bij de financiële ondersteuning met name op onderstaande drie activiteiten.

  • Onderzoek gericht op nieuwe inzichten, technieken of werkwijzen die kunnen resulteren in een duurzame verbetering in de leefomstandigheden en voedselzekerheid van arme bevolkingsgroepen
  • Ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken die de duurzaamheid bevorderen
  • Projecten die een hoge maatschappelijke relevantie hebben

Voorwaarden

Onderzoeksprojecten

  • De aanvraag moet komen van een erkende Nederlandse wetenschappelijke instelling
  • Het projectvoorstel geeft een gedetailleerde beschrijving van het wetenschappelijk onderzoek en een indicatie van een mogelijk vervolgproject ten gunste van de arme doelgroep
  • Het fonds  kan participeren, met anderen, in de financiering van het wetenschappelijk onderzoek, en kan een financiële bijdrage leveren aan de uitvoering van vervolgprojecten in de vorm van specifieke investeringsprojecten

Ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken die de duurzaamheid bevorderen

  • De doelgroep van het project zijn vrouwen
  • De hoofdactiviteit van het project is micro-financiering, duurzame en biologische landbouw, of toegang tot water
  • De regioverdeling van fondsen is 60% voor projecten in Afrika, 30% voor Azië en 10% andere gebieden

Zie ook het beleidsplan (bijlagen).

Subsidie

Het subsidiebudget van het fonds bedraagt ca. € 40.000 per jaar. Per project idee wordt in beginsel maximaal Euro 5.000 beschikbaar gesteld; bij uitzondering kan een hoger bedrag worden overeengekomen. 

Aanvragen

Zie contactgegevens.