Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties projecten die zich richten op het samenbrengen van minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het verbinden van generaties en het doorgeven van herinneringen, ervaring, waarden etc. Van belang hierbij is dat het bij je project gaat om activiteiten met minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. 

Door generaties actief te gaan verbinden en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te laten maken, wil het verstrekkende fonds bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoe.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

  • Je project sluit aan bij het thema 'Verbinden van generaties'
  • Er zijn actief vrijwilligers betrokken bij het project
  • Het project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch
  • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland.
  • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond
  • De aanvragende organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling
  • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen.

Restricties

Het fonds verstrekt geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, sportactiviteiten, dagbesteding, koren, sponsoractiviteiten, bouw of restauratie van gebouwen, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films, en onderzoeken.

Subsidie

De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Relevante links