Subsidie voor projecten gericht op het samenbrengen van verschillende generaties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor Nederlandse stichtingen en verenigingen die een (terugkerende) ontmoeting organiseren tussen groepen mensen van verschillende generaties die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op het verbinden van generaties en het doorgeven van herinneringen, ervaring, waarden etc. Van belang hierbij is dat het bij je project gaat om activiteiten met minimaal twee generaties, die voor een activiteit samen worden gebracht. 

Door generaties actief te gaan verbinden en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te laten maken, wil het verstrekkende fonds bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoe.

Werkgebied

Nederland.

Doelgroep

Nederlandse stichtingen en verenigingen die een (terugkerende) ontmoeting organiseren tussen groepen mensen van verschillende generaties die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. 

Voorwaarden

  • Je project sluit aan bij het thema 'Verbinden van generaties'
  • Let op: Ben je onderdeel van een landelijke stichting, dan kun je per jaar maximaal €10.000,00 aanvragen (in totaal, als landelijke stichting), voor de duur van maximaal drie jaar.
  • Je kunt aantonen dat je als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project
  • Je project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch ('handen uit de mouwen')
  • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland
  • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond
  • Je organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling
  • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen.

Restricties

Het fonds verstrekt geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, sportactiviteiten, dagbesteding, koren, sponsoractiviteiten, bouw of restauratie van gebouwen, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films, en onderzoeken.

Subsidie

De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Relevante links