Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen van verdeeldheid

Subsidies, Fondsen
Internationale fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op onderzoek en activiteiten die de vrede bevorderen. Elk jaar heeft het fonds een thema heeft waarbinnen je subsidie kunt aanvragen. Dit jaar legt het fonds de nadruk op het verstrekken van subsidie die gericht zijn op het tegengaan van verdeeldheid binnen de samenleving en tussen volkeren onderling. Het subsidiebedrag dat een aanvrager kan aanvragen is maximaal 8.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Het fonds is van mening dat een van de belangrijkste factoren die de vrede in de weg staan, verdeeldheid is...
Binnen de samenleving en tussen de volkeren.

Verdeeldheid binnen de samenleving en tussen volkeren duidt op een isolement door middel van vervreemding en onthechting bij mensen en lijkt veel problemen op te leveren.
Deze verdeeldheid komt in verschillende situaties voor.

Het fonds verstrekt subsidie voor activiteiten en projecten die gericht zijn op het voorkomen van verdeeldheid, door middel van dialoog en samenwerking.

Voorwaarden

  • Activiteiten passen bij het thema van de activiteitensubsidie van het verstrekkende fonds
  • Praktische activiteiten, korte of lange termijn, zijn direct gerelateerd aan vredesopbouw.
  • Activiteiten die activiteiten stimuleren, niet alleen op het eigen terrein, maar ook op andere terreinen, kunnen creatieve en baanbrekende modellen zijn voor het realiseren van vrede

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor ondersteuning in aanmerking:

  • Activiteiten die worden ondernomen ten behoeve van een specifieke religieuze groep
  • Activiteiten gebaseerd op of ter bevordering van een specifieke politieke ideologie
  • Activiteiten gericht op het maken van winst
  • Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op het organiseren van een conferentie
  • Projecten waarvan de primaire bedoeling van de aanvrager is om de resultaten van activiteiten te publiceren (dit geldt niet voor eerdere subsidieontvangers.)
  • Beurzen zijn als zodanig geen beurzen en mogen niet worden gebruikt als financiële ondersteuning voor een studie in het buitenland

Subsidie

Het subsidiebedrag dat een aanvrager kan aanvragen is maximaal 1.000.000 Japanse Yen (ca. 8.000 euro).
Voor buitenlandse aanvragers zal het subsidiebedrag dat men kan aanvragen oplopen tot ongeveer USD gelijk aan 1.000.000 Japanse Yen.

Aanvragen

Online, via de website (zie links), gedurende de aanvraagperiode.

Toelichting bij aanvraagformulier
Het aanvraagformulier is in het Japans, maar je kunt rechtsboven op het aanvraagformulier een andere taal selecteren.