Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van kinderen, wereldwijd

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor kleinschalige, mede met behulp van vrijwilligers, uitgevoerde projecten gericht op het welzijn van kinderen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, sport, ondernemerschap, microkredieten en infrastructuur. Het fonds ondersteunt projecten gericht op kinderen die dat nodig hebben in Nederland en het buitenland ongeacht ras, geloof, geslacht of kaste. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per project. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen.

Toepassing

Financiële ondersteuning van projecten over de hele wereld die te maken hebben met het welzijn van kinderen.

Logischerwijs kom je dan uit bij projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, sport, ondernemerschap, microkredieten en infrastructuur.

Het fonds richt zich hierbij met name op het ondersteunen van projecten die zich richten op medische zorg, emotionele ontwikkeling, educatie, sport, huisvesting, kortom alles wat een kind nodig kan hebben. 

Voorbeelden ondersteunde projecten
Om je een idee te geven onderstaand een overzicht van een aantal in het verleden ondersteunde projecten:

 • Schoolgebouw in Malawi
 • Remedial teaching project in Nicaragua
 • Materialen voor een school in Tanzania
 • Tekenlessen voor een weeshuis in India
 • Schoolgeld voor vijf kinderen in Gambia
 • Materiaal en onkostenvergoeding voor een leertherapeut gespecialiseerd in senso motorische therapie voor lessen in handvaardigheid en beeldende vorming aan weeskinderen in Koni
 • Medische hulp voor geestelijk gehandicapte kinderen in Lima
 • Bijdrage aan een verpleegsteropleiding in Varanasi, India
 • Financiële ondersteuning van een plastisch chirurgisch team gespecialiseerd in brandwonden en hazenlippen voor een expeditie naar de Brahmutra rivier in Bangladesh
 • Sportcomplex in Kenia
 • Verscheping van ingezamelde sportspullen naar Zuid-Afrika

Doelgroep

Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen.

Werkgebied

Het fonds ondersteunt projecten gericht op kinderen die dat nodig hebben in Nederland en het buitenland ongeacht ras, geloof, geslacht of kaste.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project verbetert de situatie van de kinderen structureel
 • Het project richt zich met name op medische zorg, emotionele ontwikkeling, educatie, sport, huisvesting, of andere relevante zaken die een kind nodig kan hebben
 • Het project is kleinschalig, met inzet van vrijwilligers
 • De medewerkers van het project hebben de voor het project benodigde capaciteiten, zodat de kwaliteit van het project gewaarborgd is

Subsidie

Per jaar is er ca. € 20.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per project.

Aanvragen

Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand