Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand

Financiële ondersteuning van organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren. Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden in de regel gedurende meerdere jaren ondersteund. Per jaar is er ca. 640.000 euro beschikbaar, waarvan nog ca. 58.000 euro vrij besteedbaar is aan nieuwe projectaanvragen.

Toepassing

Het verbeteren van de school- of studieresultaten, persoonlijke en sociale vaardigheden, ambitie en mogelijkheden voor achtergestelde kinderen en jongeren.

Het fonds ondersteunt organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren (Education Program). Daartoe ontwikkelt het fonds een eigen visie op deze problematiek en de meest veelbelovende oplossingsrichtingen en selecteert de in haar ogen meest effectieve en efficiënte programma’s.

Zij ondersteunt de organisaties die deze programma’s implementeren zowel financieel als door inzet van haar kennis, ervaring en netwerk.

Zie ook bijgaande beleidsplan.

Voorwaarden

  • Aansluiting bij de missie van het fonds
  • De professionaliteit en kwaliteit van leiderschap en organisatie
  • De (verwachte) effectiviteit van het voorgestelde project.
  • Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden in de regel gedurende meerdere jaren ondersteund, waarbij continuering afhankelijk is van de prestaties (in termen van effectiviteit, ontwikkeling, etc.).

Subsidiebudget

Per jaar is er ca. 640.000 euro beschikbaar, waarvan nog ca. 58.000 euro vrij besteedbaar is aan nieuwe projectaanvragen.

Aanvragen

Schriftelijk.