Subsidie voor projecten gericht op onderwijs, sociale innovatie en een leefbare samenleving

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van projecten die impact maken op de maatschappij. De focus ligt hierbij op drie maatschappelijke thema’s: onderwijs, sociale innovatie en een leefbare samenleving.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van onderwijs, innovatie in de maatschappij en het creëren van een leefbare samenleving.

Projecten kunnen worden aangedragen door Deloitte medewerkers én door non-profit organisaties.

Onderwijs
Focus van te ondersteunen activiteiten is om de kennis en vaardigheden van mensen te verbeteren.
Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op coaching, flitsstages, ondernemersvaardigheden, financiële educatie (bijvoorbeeld het nationale
geld examen), lesgeven aan universiteiten.

Schaalvergroting van maatschappelijke innovatie
Investering in schaalvergoting van maatschappelijke innovaties om zo de meest complexe problemen aan te pakken.
Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het adviseren over geografische uitbreiding, efficiënter levering van diensten, verbeterde resultaten of een verhoging van de financiering.

Duurzame samenleving
Deze projecten willen innovaties stimuleren die de onderliggende oorzaken van maatschappelijke problemen aanpakken zoals dakloosheid, slechte gezondheid en
werkloosheid.
Deze projecten kunnen zich bijvoorbeeld richten op de vluchtelingencrisis, laaggeletterdheid of werkloosheid.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De projecten moeten gericht zijn op onderwijs, innovatie in de maatschappij en het creëren van een leefbare samenleving
 • Minimaal twee medewerkers van Deloitte moeten actief betrokken zijn/worden bij het project
 • Er is sprake van overdracht van kennis en kunde
 • Er is een duidelijk verschil tussen de voor- en na fase na elk project (er moet echt impact zijn gemaakt
 • Het project draagt ​​positief bij aan het Deloitte-merk (het zet bijvoorbeeld het geloof van mensen niet om, richt zich niet op activisme (religieus of politiek) en er is geen sprake van criminele - of illegale activiteiten
 • Project richt zich vooral op Nederland (wereldwijde schaalvergroting is mogelijk)
 • Er is duidelijkheid over het eigendom van de project, waarbij het projectteam het project management levert en in het geval van crowdfunding een duidelijk gespecificeerde begroting 
 • Controleer de projecten op onafhankelijkheid

Projecten onderwijs

 • Projecten zijn erop gericht een leerervaring te bieden en bereiden mensen voor op een betere toekomst
 • Projecten kunnen plaatsvinden binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs of op universitair niveau
 • Projecten kunnen plaatsvinden binnen een school situatie, maar ook buiten deze setting

 

Schaalvergroting van maatschappelijke innovatie

 • Projecten richten zich op innovatieve sociale en milieu-uitdagingen
 • Projecten zijn een samenwerking met een (non) profijt met een sociale missie

Zie ook de bijlage (folder).

Aanvragen

Via e-mail.