Subsidies

Subsidie voor projecten gericht op woonomstandigheden van ouderen in Amsterdam

Subsidie voor projecten die zich richten op het langer zelfstandig wonen van ouderen in Amsterdam. Je kunt zowel een bijdrage aanvragen voor bouwkundige aanpassingen als voor activiteiten zoals het behoud van een woonzorginstelling of het ondersteunen van voorzieningen voor ouderen in de buurt. Alleen rechtspersonen, zoals corporaties, zorgaanbieders, stichtingen of verenigingen komen in aanmerking. Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen, via de website van de verstrekker.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 0 - € 30.000
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Het uitgeven van subsidie voor de volgende activiteiten:

 • Bouwkundige aanpassingen, bijvoorbeeld:
  • aanpassingen in individuele woningen of van gemeenschappelijke ruimten, zoals liften, entree, galerij of hal
  • aanpassingen van voorzieningen in een wooncomplex, zoals een inpandige kapper, ontmoetingsruimte, café of buurtrestaurant zonder winstoogmerk
 • Niet-bouwkundige activiteiten, bijvoorbeeld:
  • het samenbrengen van partijen om meer of betere huisvesting te realiseren voor ouderen
  • activiteiten die ondersteuning bieden aan het behoud van een woonzorginstelling
  • het omzetten van een woonzorginstelling naar ouderenhuisvesting
  • het ondersteunen van voorzieningen voor ouderen in de buurt

Doelgroep

Alleen rechtspersonen, zoals corporaties, zorgaanbieders, stichtingen of verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen.

Werkgebied

De regeling is in Amsterdam van toepassing.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De bouwkundige aanpassingen moeten noodzakelijk zijn om het wooncomplex geschikt of meer geschikt te maken voor ouderen die in of in de buurt van het complex wonen en ertoe bijdragen dat deze ouderen in het complex en/​of de buurt langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • De niet-bouwkundige activiteiten moeten ook direct verband houden met het bevorderen van het langer zelfstandig kunnen wonen van ouderen.

De volledige voorwaarden kun je vinden in de 'Subsidieregeling stedelijke vernieuwing, verhuisregelingen en ouderenhuisvesting Amsterdam 2019' (zie bijlagen).

Restricties

In onderstaande situatie zal geen subsidie worden verstrekt:

 • voor activiteiten waarvoor je voldoende financiële middelen hebt om de activiteit waarvoor je subsidie vraagt uit te voeren.
 • voor activiteiten waarvoor je op grond van een andere regeling een bijdrage voor dezelfde subsidiabele kosten kunt krijgen.
 • voor activiteiten waarvoor je in het betreffende kalenderjaar op grond van dit artikel al € 30.000,- subsidie hebt gekregen, tenzij dit voor een realisatie van lift was.
 • als de activiteit voornamelijk verband houdt met zorgverlening.
 • als de activiteit bestaat uit regulier onderhoud aan bestaande installaties.
 • als de activiteit niet is gericht op het oplossen van knelpunten in de woonsituatie van ouderen, zoals genoemd in de subsidieregeling.

Subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- per aanvraag.
 • Voor een subsidie hoger dan € 5.000,- is cofinanciering van tenminste 50 procent vereist. Uitzondering hierop is de realisatie van een lift*.

*Per aanvrager in een kalenderjaar is het maximale subsidiebedrag maximaal 50% van de kosten indien een woningcorporatie, een zorginstelling of een rechtspersoon die zich krachtens de statuten richt op het bieden van zorg aan of het huisvesten van ouderen een lift wil realiseren in of bij een wooncomplex voor ouderen. De definitie wooncomplex voor ouderen is hiervoor gewijzigd, zodat ook bouwwerken bestaande uit 5 of meer woningen die een bouwkundig geheel vormen en waarvan tenminste 50% van de bewoners 65 jaar of ouder is, in aanmerking komen voor de subsidie.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Bouw en monumentenzorg
Maatschappij en samenleving
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden